Giriş Qeydiyyat Sayt Axtarışı
Top-100 | Kategoriya | Xəbərlər (1)
271.1. Qanunla qorunan kompüter informasiyasına, yəni maşın daşıyıcılarında, elektron hesablayıcı maşınlarda (EHM), elektron-hesablayıcı maşınlar sistemində və ya onların şəbəkələrində olan informasiyalara qanunsuz olaraq daxil olma, bu hərəkətlər informasiyanın məhv edilməsi, təcrid olunması, modifikasiya olunması, onun surətinin çıxarılması, yaxud EHM-in işinin, sisteminin, və ya onlarıın şəbəkəsinin fəaliyyətinin pozulmasına səbəb olduqda - şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
271.2. Eyni əməllər:
271.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə;
271.2.2. vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə, yaxud elektron-hesablayıcı maşınlara, elektron-hesablayıcı maşınlar sisteminə və ya onların şəbəkələrinə daxil olmaq hüququ olan şəxs tərəfindən törədildikdə;
271.2.3. külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə - şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən iki min mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır
----
Diqqet.!: Heç kimə pislik etmək, Kiminsə Anasını ağlar qoymaq istəmirik. Necə Deyərlər ilişmə mənə ilişməyim sənə.
----
Saytımızın Nöqtə Vergülünə belə ziyan gələrsə Hansısa Maması göyçək SPAM edərsə və bu kimi hallar baş verərsə Özünüzü Polis Şöbəsində 271 ci Maddə ilə 2-ildən 7 ilə dək Həbs və Sayta vurulan şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək miqdarda cərimə ilə 100% qarşılaşacaqsınız.!
Yeni saytlar (0/+1) Deaktiv Saytlar (0)
Statistika Əlaqə
Son Qeyd Olan Sayt: FACEHOST.RU DAXIL OL
↓ Reklam & Sponsur ↓
© NR1.AZ | Nemo_Top
NR1.AZstatok
waplogILK-10
© Bütün Hüquqlar Qorunur(RYTN-Oxu).!